+31 20 779 72 91

info@centron.nl

 

Instrumenten
Panels
Branches
Veldwerk
Technologie
Deliverables
Instrumenten
 • Concept-test
  Concept-test Voor net ontsproten ideeën, voor uitgeschreven concepten, en voor (mogelijke) nieuwe producten in verpakking. Centron toetst uw ideeën aan de voor uw markt relevante Key Performance Indicators.
 • U&A
  U&A Hoe gedragen de consumenten zich in het domein waarin u opereert? Wilt u een nieuwe categorie verkennen? Usage & Attitude studies kenmerken zich door wie, wat, waar, wanneer, waarom, met wie en hoe vragen. Vaak forse steekproeven en omvangrijke vragenlijsten.
 • Online/offline conversie
  Online/offline conversie Hoeveel mensen bezoeken uw winkel / attractie omdat zij uw website of banner gezien hebben? Hoeveel mensen bezoeken uw website omdat zij in uw park, museum of winkel waren? De combinatie van face to face en online onderzoek biedt inzicht.
 • Bezoekersonderzoek
  Bezoekersonderzoek Wie bezoekt uw winkel, tentoonstelling, museum, attractie of festival? Wat is het bezoekmotief en hoe tevreden is men? Leer van uw bezoekers en verbeter uw service. Zowel face-to-face belevingsonderzoek als online evaluatie na afloop zijn mogelijk.
 • Kopersprofiel
  Kopersprofiel Online onderzoek in uw klantenbestand of uit het Centron panel. Wie zijn uw frequentste bezoekers en wie heeft het hoogste bestedingsbedrag in uw (web)winkel? Bestaat uw achterban meer uit mannen of uit vrouwen? Jong of oud? Optioneel bieden wij segmentatie en doelgroepenadvies.
 • In-home use test
  In-home use test Onze panelleden onderwerpen uw product aan een kritische blik. Hoe komt het product over, hoe is de gebruikerservaring? Hoe denkt men na het proberen over uw organisatie en hoe hoog is de aankoopintentie?
Panels
XSpanel
XSpanel Het consumentenpanel van Centron. Een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. Uw vragen stellen aan een afspiegeling van de Nederlandse samenleving is al mogelijk vanaf 1000 euro. Ook voor speciale samples / kopersdoelgroepen.
Bezoekerspanel
Bezoekerspanel Speciaal voor retailers en organisaties in de culturele sector. Voor het evalueren van (nieuw) productaanbod, tentoonstellingen, theatershows, programmeringen etc. Centron zet op, beheert en draagt zorg voor de mailings en de verzameling van de mening van uw bewoners. Inzichten ontvangt u via een inlog op uw eigen online tabulatie module, dashboard of rapport.
Ledenpanel
Ledenpanel Speciaal voor politieke partijen, vrijetijdsverenigingen en sportclubs. Peil de mening van uw leden voor u vormgeeft aan beleid. Centron zet op, beheert en draagt zorg voor de mailings en de verzameling van de mening van uw achterban. Inzichten ontvangt u via een inlog op uw eigen online tabulatiemodule, een dashboard of rapport.
Klantenpanel
Klantenpanel Voor iedere organisatie die de bestaande klanten minstens zo belangrijk vindt als nieuwe. Voor het toetsen van voorgenomen productintroducties, exploreren van klantbehoeftes, tevredenheidsmetingen en ideeënscreening.
Kijkers- en lezerspanel
Kijkers- en lezerspanel Speciaal voor aanbieders in de mediasector. Voor het evalueren van uitgaves en uitzendingen, campagnebereiksmetingen en ideeënscreening.
Bewoners- en huurderspanel
Bewoners- en huurderspanel Speciaal voor woningcorporaties en huurdersverenigingen. Voor het peilen van de interesse in nieuwe woonconcepten en renovatieplannen, het evalueren van uw dienstverlening, voor co-creatie van nieuwe diensten, peilen van de behoeften aan zorg of reparatie, veiligheidsmonitoring en verhuiswensenindicaties.
Branches
 • Scholenonderzoek
  Scholenonderzoek Speciaal voor schoolbesturen. Met gestandaardiseerde vragenlijsten voor oudertevredenheid, leerlingtevredenheid en medewerkertevredenheid legt Centron uw school moeiteloos en tegen een voor de sector passend budget langs de lat van tevredenheid. Ook voor gevalideerd veiligheidsonderzoek op scholen. Zie ook: www.scholenonderzoek.nl
 • Sportmarketing
  Sportmarketing Onderzoek en advies voor sportclubs, vrijwilligersverbanden, sportsponsors en sportbonden. Strategisch doelgroepenonderzoek, in- en uitstroomonderzoek, tevredenheidsonderzoeken.
 • Mediaonderzoeken
  Mediaonderzoeken Speciaal voor politieke partijen, vrijetijdsverenigingen en sportclubs. Peil de mening van uw leden voor u vormgeeft aan beleid.
Veldwerk
 • Scripting & Hosting
  Scripting & Hosting Centron programmeert uw vragenlijst in Jambo, Qualtrics of de Centron app. Als onderdeel van een groter pakket of als stand-alone service voor uw eigen e-mailmarketeers en onderzoekers. Wij vangen uw data op en u ontvangt de output in de vorm van bestand, tabellenset of rapport.
 • Online dataverzameling
  Online dataverzameling Centron verzamelt data. Uit uw klantbestanden, uit de Centron-panels (genaamd Opiniecentrum en XSPanel) of uit internationale panels van partners. Prijzen van sample zijn gebaseerd op de trefkans van de door u gevraagde doelgroep (Incidence Rate) en lengte van de vragenlijst. Voor de conversie van offline bezoekers naar online onderzoeken zetten we kraskaarten acties op en voor webwinkel onderzoek werken we samen met e-mailmarketeers.
 • Offline dataverzameling met de Centron App
  Offline dataverzameling met de Centron App Direct vragen stellen on the spot met de Centron App. Geschikt voor self-completion, geschikt voor face-to-face interviews. De interviewers van onze vaste veldwerkpartner zijn getraind in interviewen met de Centron App. Voor belevingsvraagstukken, voor retail en attractiebezoek.
Technologie
 • Jambo
  Jambo Software voor scripting en sampling van online onderzoek. Nederlands fabricaat.
 • Qualtrics
  Qualtrics Advanced scripting software. Alle soorten kwantitatieve vraagstellingen en heatmaps voor het testen van grafische content.
 • Centron App
  Centron App Native App in iOS en Android, ontwikkeld voor Centron voor offline onderzoek en gedragsregistratie op mobiele telefoons en Tablets. Kan bijvoorbeeld via locatiebepaling een vragenlijst sturen als de respondent een winkel of festival heeft bezocht.
Deliverables
 • Rapportages
  Rapportages Tabellenrapporten, powerpointrapportages. Geautomatiseerde standaardrapporten en adviesrapportages van onze research consultants. Eenmalige ad hoc rapportages of iedere week/maand een uitdraai van uw onderzoeksresultaten.
 • DIY tabellentools
  DIY tabellentools Speciaal voor organisaties met een eigen onderzoeksafdeling en voor zelfstandige marktonderzoekers. Als uw veldwerk bij Centron draait, kunnen we u voorzien van een eigen inlog op ons platform. Hiermee zet u uw eigen tabellen en rapportages op - al tijdens het veldwerk. Hiermee heeft u bij het sluiten van het veldwerk al direct zicht op de uitkomsten.
 • Dashboards
  Dashboards Alle vragenlijstsoftware van Centron (Jambo, Qualtrics en de Centron app) heeft standaardmodules voor tabulatie en grafiekenrapporten waar u directe toegang kunt krijgen op licentiebasis. Zo heeft u real-time inzicht in de resultaten. Direct na, maar als u wilt ook al tijdens de looptijd van de enquête. Voor complexere vraagstukken bouwt Centron in enkele weken een custom-made dashboard.
 • Realtime inzicht
  Realtime inzicht Speciaal voor organisaties met een eigen onderzoeksafdeling en voor zelfstandige marktonderzoekers. Met een eigen inlog op ons platform zet u uw eigen tabellen en rapportages op - al tijdens het veldwerk. Hiermee verkort u de duur van het onderzoekstraject en heeft u bij het sluiten van het veldwerk al direct zicht op de uitkomsten.
Wat wij doen

© Geval Apart

 +31 20 779 72 91

info@centron.nl